ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Rakke aleviku soojusmajanduse arengukava kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2028
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 64

Rakke aleviku soojusmajanduse arengukava kinnitamine

Vastu võetud 25.01.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Rakke aleviku soojusmajanduse arengukava kinnitamine

  Kinnitada Rakke aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2018-2028 vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 26.05.2016 määrus nr 8 „Rakke soojusmajanduse arengukava 2016-2026 kinnitamine“

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Rakke aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2018-2028

/otsingu_soovitused.json