ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2018, 141

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 24.03.2016 nr 5
RT IV, 02.04.2016, 34
jõustumine 05.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2018RT IV, 07.02.2018, 5410.02.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 ning elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel loetakse eluaseme normpinnaks 18 m2 pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta.

  (2) Kui pere eluaseme on normpinnast väiksem, võetakse aluseks eluaseme tegelik pind.

  (3) Kui eluaseme tubade arv vastab pereliikmete arvule, kuid üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks üldpind.

  (4) Üksi elava pensionäri eluaseme normpinnaks loetakse kahetoalise eluaseme puhul üldpind ja suurema tubade arvu puhul mitte rohkem kui 51 m2

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse järgmised eluasemega seotud kulud:
  1) üür;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
  8) majapidamisgaasi maksumus;
  9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  10) hoonekindlustuse kulu;
  11) olmejäätmete veo tasu.

§ 3.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad piirmäärad

  (1) Kehtestada toimetulekutoetuse määramisel eluasemekulude piirmäärad järgmiselt:
  1) tegelik korteriüür 2,5 eurot 1 m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu – 1 euro 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – 1 euro 1 m2 kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 4 m3 üheliikmelise pere kohta ning kuni 3 m3 iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) kütteks või soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia 2 eurot m2 kohta juhul kui energiakogus on mõõdetav. Ahikütte puhul kompenseeritakse küttepuude maksumus kuni 400 eurot aastas;
[RT IV, 07.02.2018, 54 - jõust. 10.02.2018]
  6) tarbitud elektrienergia kulu – 35 eurot üheliikmelise pere kohta ning 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 07.02.2018, 54 - jõust. 10.02.2018]
  7) tarbitud majapidamisgaasi maksumus – kuni kolme gaasiballooni (17 kg) maksumus pere kohta aastas;
[RT IV, 07.02.2018, 54 - jõust. 10.02.2018]
  8) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – 0,06 eurot 1 m2 kohta kuus;
  9) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile – kuni 0,15 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 07.02.2018, 54 - jõust. 10.02.2018]
  10) tegelik olmejäätmete veotasu;

  (2) Eluasemekulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse arvelt.

  (3) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.

  (4) Piirmääradest väiksemate eluruumi alaliste kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks tegelikud eluasemekulud.

  (5) Kehtestatud piirmäärad vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas.

§ 4.   Rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json