Teksti suurus:

Haljala Vallavalitsuse 19.07.2018 määruse nr 11 „Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2019, 30

Haljala Vallavalitsuse 19.07.2018 määruse nr 11 „Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Haljala Vallavalitsuse 19.07.2018 määrust nr 11 „Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ muudetakse järgmiselt:

 
  1) täiendada § 4 lõiget 3 lausega: „Lapsevanemaga sõlmitakse lasteaia koha kasutamise kohta kirjalik leping“.
  2) täiendada § 4 lõikega 5 järgmises sõnastuses: „(5) Rühma nimekirja kinnitatakse 25. augustiks lapsed, kes saavad pooleteiseaastaseks sama aasta 1. oktoobriks“.
  3) täiendada § 4 lõikega 6 järgmises sõnastuses: „(6) Avalduse ja lepingu vormid kinnitab Haljala Vallavalitsus“.

Leo Aadel
Vallavanem

Riina Must
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json