HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2019, 53

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Vastu võetud 30.01.2019 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 30 lg 1 p 3 ning Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määruse nr 18 "Tallinna linna 2019. aasta eelarve“ § 2 lg 1 p 17 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad.

  (2) Määruses nimetamata Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste teiste töötajate töötasu määrad kehtestatakse asutuse töötasujuhendis, arvestades Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ja lähtudes asutusele kinnitatud töötasu kuludest.

§ 2.   Õpetaja ja tugispetsialisti töötasu alammäär

  (1) Üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1250 eurot kuus.

  (2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär on 1150 eurot kuus ja magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni korral 1250 eurot kuus.

  (3) Huvikooli õpetaja töötasu alammäär on 1150 eurot kuus.

  (4) Tugispetsialisti töötasu alammäär on 1250 eurot kuus

§ 3.   Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest

  (1) Tasu alammäär klassijuhataja ülesannete täitmise eest on:
  1) põhikoolis 130 eurot kuus;
  2) gümnaasiumis 100 eurot kuus.

§ 4.   Õpetaja abi töötasu alammäär

  Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 610 eurot kuus.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json