Teksti suurus:

Rapla Vallavalitsuse 6. novembri 2017. a määruse nr 13 “Rapla valla hankekord“ muutmine

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2020, 65

Rapla Vallavalitsuse 6. novembri 2017. a määruse nr 13 “Rapla valla hankekord“ muutmine

Vastu võetud 03.02.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 3 ning Rapla Vallavolikogu 31. augusti 2017. a otsuse nr 42 “Ülesannete delegeerimine vallavalitsusele“ punkti 3 alusel.

§ 1.   Määruse muudatus

  Rapla Vallavalitsuse 6. novembri 2017. a määruse nr 13 “Rapla valla hankekord“ § 3 lõiget 6 muudetakse ning see kehtestatakse järgmises sõnastuses:

“(6) Kui vallavolikogu (edaspidi volikogu) pole eelarveaasta alguseks eelarvet vastu võtnud ja hange (v. a eelarvestrateegias planeeritud tegevused) on vajalik läbi viia enne hankeplaani kinnitamist, taotleb vallavalitsus volikogult selleks nõusoleku.“.

Meelis Mägi
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json