Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 3 "Palgajuhend" muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2020, 97

Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 3 "Palgajuhend" muutmine

Vastu võetud 31.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 11 lõike 1 punkti 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 3 "Palgajuhend" muutmine


Saaremaa Vallavolikogu 10. novembri 2017. a määruse nr 3 „Palgajuhend“ lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Rakendussäte


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2020.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa Teenistuskohtade palgagrupid ja põhipalga vahemik

/otsingu_soovitused.json