Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2023. aasta eelarve

Maardu linna 2023. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 07.02.2023, 19

  Maardu linna 2023. aasta eelarve

  Vastu võetud 31.01.2023 nr 33
  , rakendatakse alates 01.01.2023

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 23.10.2018 määrusest nr 28 “Maardu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord”

  § 1.   Kinnitada Maardu linna 2023. aasta eelarve alljärgnevalt:

  Põhitegevuse tulud kogumahus 27 117 957 eurot;
  Põhitegevuse kulud kogumahus 27 117 957 eurot;
  Investeerimistegevus kokku 5 186 360 eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse alates 01.01.2023.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Maardu linna 2023. a eelarve

  Lisa 2 Maardu linna 2023. a eelarve põhitegevuse tulud

  Lisa 3 Maardu linna 2023. a eelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus tegevusalade järgi

  Lisa 4 Maardu linna 2023. a eelarve investeerimistegevus

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json