ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Rakvere valla munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine

Rakvere valla munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2014, 1

Rakvere valla munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine

Vastu võetud 26.02.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse elamuseaduse § 8 ja § 37¹ ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.  Üürimäärade kehtestamine

 (1) Kehtestada Rakvere valla munitsipaalkorterites sõltuvalt elamistingimustest järgnevad üüride piirmäärad:
 1) korteris ahiküte, veevarustus ja kanalisatsioon ning vannituba või dušširuum - 0,8 € / m²;
 2) kKorteris ahiküte, veevarustus ja kanalisatsioon, ilma pesuruumita - 0,7 €/m²;
 3) korteris ahiküte, veevarustus ja kanalisatsioon puuduvad - 0,3 €/m².

 (2) Kehtestada Rakvere vallale kuuluvates mitteeluruumides (ruumis keskküte või elekterküte, veevarustus ja kanalisatsioon) üüri piirmääraks 1,0 €/ m².

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Rakvere Vallavolikogu 15.12.2010 määrus nr 16 „Rakvere valla munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub 01.aprillil 2014.a.

Toomas Rajamäe
Volikogu esimees