Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla jäätmekava aastateks 2015-2020 vastuvõtmine

Viru-Nigula valla jäätmekava aastateks 2015-2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2015, 2

  Viru-Nigula valla jäätmekava aastateks 2015-2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 26.02.2015 nr 2

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 364 ja Jäätmeseaduse § 42 ja 59 lg 1 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viru-Nigula valla jäätmekava aastateks 2015-2020 (Lisa 1).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

  Olav Kreen
  Volikogu esimees

  Lisa Jäätmekava 2015-2020

  /otsingu_soovitused.json