Teksti suurus:

Viljandi Vallavolikogu 15.04.2015. a määruse nr 71 „Heimtali Põhikooli põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2017, 19

Viljandi Vallavolikogu 15.04.2015. a määruse nr 71 „Heimtali Põhikooli põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 22.02.2017 nr 139

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ning Viljandi Vallavolikogu 23.04.2014 määruse nr 23 „Viljandi valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord“ § 5 lõike 2 ja § 6 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Vallavolikogu 15.04.2015 määruse nr 71 "Heimtali Põhikooli põhimäärus" 3 lõiget 2 ning sõnastada see alljärgnevalt:


„(2) Kool tegutseb kahes õppekohas, mille nimetused ja asukohad on:


1) Heimtali mõisa peahoone (1.-9. kl): Pargi ring 1, Heimtali küla, Viljandi vald, 71102 Viljandimaa;


2) Heimtali spordihoone/ringtall (1.-9. kl): Ridaelamu tee 1, Heimtali küla, Viljandi vald, 71102 Viljandimaa.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01.03.2017.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json