Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 3

Pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Liiklusseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Liiklusseaduse § 3 lõikes 5, § 15 lõike 2 punktis 2, § 92 lõikes 4, §-s 166, § 167 lõikes 4, § 187 lõigetes 1 ja 3 ja § 189 lõikes 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Saaremaa Vallavalitsusele.

§ 2.   Maa hindamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maa hindamise seaduse § 6 lõike 1 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse Saaremaa Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavale teenistujale.

§ 3.   Maakatastriseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maakatastriseaduse § 18 alusel kohaliku omavalitsuse üksuse antud ülesanded delegeeritakse Saaremaa Vallavalitsusele.

§ 4.   Maamaksuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maamaksuseaduse § 51 lõigetes 31ja 32 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Saaremaa Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutatavale teenistujale.

§ 5.   Maapõueseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maapõueseaduse § 27 lõikes 7 ja § 49 lõikes 6 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Saaremaa Vallavalitsusele.

§ 6.   Maareformi seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Saaremaa Vallavalitsusele.

§ 7.   Ruumiandmete seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Ruumiandmete seaduse § 20 lõikes 4, § 34 lõikes 2, §-des 54-57 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Saaremaa Vallavalitsusele.

§ 8.   Veeseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Veeseaduse § 32 lõikes 5 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Saaremaa Vallavalitsusele.

§ 9.   Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määrusest nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ tulenevate ülesannete delegeerimine

  Vabariigi Valitsuse 7. jaanuari 2016. a määruse nr 1 „Teeregistri põhimäärus“ § 12 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Saaremaa Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavale teenistujale.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kihelkonna Vallavolikogu 26. jaanuari 2012. a määrus nr 1 „Ruumiandmete seaduse pädevuse delegeerimine Kihelkonna Vallavalitsusele“;
  2) Kihelkonna Vallavolikogu 28. märtsi 2017. a määrus nr 5 „Maapõueseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“;
  3) Kihelkonna Vallavolikogu 28. märtsi 2017. a määrus nr 6 „Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“;
  4) Kuressaare Linnavolikogu 27. novembri 2008. a määrus nr 34 „Volituste delegeerimine“;
  5) Kuressaare Linnavolikogu 28. aprilli 2011. a määrus nr 14 „Ruumiandmete seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Kuressaare Linnavalitsusele“;
  6) Kuressaare Linnavolikogu 24.jaanuari 2013. a määruse nr 1 „Pädevuse delegeerimine“;
  7) Orissaare Vallavolikogu 16. juuni 2011. a määrus nr 58 „Volituste delegeerimine“;
  8) Orissaare Vallavolikogu 23. märtsi 2016. a määrus nr 44 „Maapõueseadusest tulenevate volituste delegeerimine“;
  9) Salme Vallavolikogu 28. mai 2012. a määrus nr 13 „Ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele antud pädevuse delegeerimine“;
  10) Torgu Vallavolikogu 27. septembri 2012. a määrus nr 7 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Torgu Vallavalitsusele“;
  11) Torgu Vallavolikogu 7. mai 2013. a määrus nr 5 „Maakatastriseaduse §-s 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Torgu Vallavalitsusele“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json