ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 11

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 28.02.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab toimetulekutoetuse arvestamiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad Kadrina vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta või
  2) normpinnana eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
  3) Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele ning osalise või puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetuleku arvestamisel

  Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised
  1) korteriüür - kuni 4.50 eurot 1 m2, arvestatuna eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu - kuni 2.50 eurot 1 m2, arvestatuna eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimaks - kuni 3,00 eurot 1 m2, arvestatuna eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  4) vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus 3 m3 inimese kohta kuus, summas kuni 25.00 eurot;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütte maksumus- inimese kohta kuus summas kuni 10.00 eurot
  6) kütte maksumus kaugküttega eluruumi puhul - kuni 4.50 eurot 1 m2 kohta kuus;
  7) kaugkütteta eluruumi puhul (ahi-, gaasi- või elektriküte) - kuni 4.00 eurot normpinna 1 m2 kohta kuus kütteperioodil (kütteperiood on 01.09 - 31.05). Kui kuludokumendil kajastub järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse kulu järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  8) elektrienergia maksumus - kuni 40.00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 25.00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) majapidamisgaas - maksumusega kuni 36.00 eurot, 1 gaasiballoon kuni 4 korda aastas;
  10) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,20 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) hoonekindlustuskulud - kuni 2.00 eurot 1 m2, arvestatuna eluruumi normpinna 1 m2 kohta; 12) tegelik olmejäätmete veotasu - kuni 10.00 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 7.00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arve alusel.

  (3) Eluruumi alatiste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alatiste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvel.

  (4) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 27.05.2015. a määrus nr 33 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel".

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 01.03.2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json