Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2018. aasta eelarve

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 39

Põhja-Sakala valla 2018. aasta eelarve

Vastu võetud 22.02.2018 nr 23

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 1, Põhja-Sakala Vallavalitsuse ning vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekute alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2018. aasta eelarve

  (1) Põhja-Sakala valla 2018. aasta eelarve vastavalt lisadele 1 - 8 on järgmine:
  1) tulud 15 370 761 eurot;
  2) kulud 15 370 761 eurot.

  (2) 2017. aasta eelarve jääk 659 352 eurot suunatakse 2018. aasta eelarve kulude katteks.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Eelarve

Lisa 2 Kaupade ja teenuste müük

Lisa 3 Laenud

Lisa 4 Keskkonnakaitse

Lisa 5 Elamu-ja kommunaalmajanduse kulud

Lisa 6 Sotsiaalse kaitse kulud

Lisa 7 Üldised valitsusektori teenused

Lisa 8 Seletuskiri

/otsingu_soovitused.json