SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste pakettide hinna ja mahu kehtestamine

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 55

Koduteenuste pakettide hinna ja mahu kehtestamine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lg 1 ning Mustvee Vallavolikogu 28. 12.2018 määruse nr 12 “Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 7 lõike 11 alusel.

§ 1.   Tugiteenuse ja loetlemata koduteenuste hind

  (1) Kehtestada üksiku tugiteenuse ja loetlemata koduteenuse osutamisel kliendile teenuse tasu suuruseks 3 eurot üks tund.

  (2) Hooldustöötaja esitab teenuskeskuse sotsiaaltöö spetsialistile aruande ja maksab iga kuu viimsel tööpäeval Mustvee Vallavalitsuse teenuskeskuse kassasse osutatud täiendavate tugi- ja koduteenuste eest võetud teenustasu.

§ 2.   Koduteenuse pakettide hinna ja mahu kehtestamine

  (1) Pakett nr 1, hind 24 eurot, maht 8 tundi kuus.

  (2) Pakett nr 2, hind 36 eurot, maht 12 tundi kuus.

  (3) Pakett nr 3, hind 48 eurot, maht 16 tundi kuus.

  (4) Pakett nr 4, hind 60 eurot, maht 20 tundi kuus.

§ 3.   Koduteenuste loetelu

  Paketid sisaldavad järgmisi koduteenuseid:
  1) abivajaja kodu külastamine;
  2) toidu- ja esmatarbekaupade ostmine ning koju toomine;
  3) valmistoidu ostmine ja koju toomine;
  4) põrandate pühkimine ja pesemine;
  5) vee tuppa toomine;
  6) prügi- ja solgiämbri tühjendamine;
  7) pesu pesemise korraldamine;
  8) puude tuppa toomine;
  9) küttematerjali tellimine, koju toomise ja töötlemise korraldamine;
  10) perearsti koju kutsumine;
  11) ravimite ja abivahendite ostmine ning koju toomine;
  12) maksete tasumise korraldamine;
  13) kliendiga kohalikus kaupluses käimine;
  14) abistamine ja transport arsti külastamisel.

§ 4.   Määruse rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 01. märtsist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Morozov
Vallavanem

Daisy Utsar
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json