HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Heimtali Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine

Heimtali Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.07.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 71

  Heimtali Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine

  Vastu võetud 28.02.2018 nr 16
  , rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Viljandi Vallavolikogu 23.04.2014 määruse nr 23 „Viljandi valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord“ § 3 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Heimtali Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

  Kaupo Kase
  vallavolikogu esimees

  Lisa Arengukava

  Lisa Tegevuskava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json