Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 2

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 15 „Sotsiaaltoetuste määrad“ muutmine

Vastu võetud 27.02.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määruse nr 14 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 määruses nr 15 „Sotsiaaltoetuste määrad“ muudetakse § 1 punkti 3 ja sõnastatakse see järgmiselt:
„3) esimesse klassi astuja toetus 100 eurot;“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json