ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 20

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 25.02.2019 nr 50
Rakendatakse alates 1.märtsist 2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 ja 61 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad Tapa vallas.

§ 2.   Eluaseme kulude arvestamise alused

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normina arvesse:
  1) eluruumi üldpinda 18 m² perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta või eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
  2) eluruumis üksi elavatele pensionäridele toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse normpinnaks kuni 51 m2.

  (2) Kui eluruumi üldpind on normpinnast väiksem, võetakse aluseks eluruumi tegelik pind.

  (3) Eluasemekulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel, arvestades käesoleva määrusega kehtestatud kulude piirmäärasid.

  (4) Kui eluaseme tegelik kulu on väiksem kui määrusega kehtestatud piirmäär, võetakse arvesse tegelik kulu.

2. peatükk KULUDE PIIRMÄÄRAD 

§ 3.   Eluruumi üür ja korterelamu kulud

  (1) Eluruumi üüri piirmäär on 1,00 euro 1 m2 normpinna kohta kuus.

  (2) Korterelamu haldamise kulu (sealhulgas remondiga seotud kulu) on 1,30 eurot 1 m2 normpinna kohta kuus.

  (3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu 1,30 eurot 1 m2 normpinna kohta kuus.

§ 4.   Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise kulud

  (1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumuse piirmäär on 12,50 eurot iga pereliikme kohta kuus.

  (2) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse piirmäär on 15,00 eurot perekonna kohta kuus.

§ 5.   Elektrienergia tarbimise kulu

  Elektrienergia tarbimisega seotud kulu piirmäär on 30,00 eurot ühe pereliikme kohta kuus ja 15,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 6.   Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse kulu

  (1) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse kulu piirmäär on:
  1) kaugküttega eluruumis 4 eurot 1 m2 normpinna kohta kuus;
  2) kaugkütteta eluruumis 350,00 eurot aastas.

  (2) Kui kaugkütteta eluruumi puhul kajastub kuludokumendil taotlusele järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see kulu kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 7.   Majapidamisgaasi kulu

  (1) Majapidamisgaasi kulu on 11,00 eurot ühe pereliikme kohta kuus ja 8,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

  (2) Balloongaasi kasutamisel on piirmäär:
  1) kuni 2-liimelisel perel kahe gaasiballooni maksumus aastas;
  2) 3 ja enama liikmega perel nelja gaasiballooni maksumus aastas.

  (3) Kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi kulu, hüvitatakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 8.   Maamaksukulu

  Maamaksu kulu arvestatakse kolmekordse elamualuse pinna kohta 0,10 eurot 1 m2 kohta.

§ 9.   Hoonekindlustuse kulu

  Hoonekindlustuse kulu piirmäär on 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus.

§ 10.   Olmejäätmete veotasu

  Olmejäätmete veotasu piirmäär on 3,00 eurot ühe pereliikme kohta kuus ja 2,00 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 11.   Muud ühekordsed eluasemekulud

  Muud ühekordsed eluasemekulud, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimeste tervisele või elule kompenseeritakse kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2019.

§ 13.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 28. märtsi 2018 määrus nr 15 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel“.

Maksim Butšenkov
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json