Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud

Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Kehtetu
  Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 77

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Rae Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuur ja koosseisud

  Vastu võetud 22.01.2019 nr 9
  RT IV, 31.01.2019, 6
  jõustumine 01.03.2019

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  26.02.2019RT IV, 07.03.2019, 4010.03.2019

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja § 35 lõike 2, Rae valla põhimääruse § 54 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 ja Lagedi Kooli direktori taotluse alusel.

  § 1.  [Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 40 - jõust. 10.03.2019]

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 3.  Määrus jõustub 01.03.2019. a.

  Lisa Lisa 1
  [Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 40 - jõust. 10.03.2019]