HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Ülenurme Muusikakooli õppemaksu kehtestamine

Ülenurme Muusikakooli õppemaksu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2023, 1

  Ülenurme Muusikakooli õppemaksu kehtestamine

  Vastu võetud 22.02.2023 nr 30
  jõustumine 01.09.2023

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Kambja Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 74 „Ülenurme Muusikakooli põhimäärus“ § 7 lõike 5 alusel.

  § 1.   Muusikakooli õppemaks ühe õpilase kohta on 45 eurot kuus. Täiskasvanuõppes osalemise õppemaks on 70 eurot kuus.

  § 2.   Tunnistatakse kehtetuks Kambja Vallavolikogu 15.05.2018 määrus nr 27 „Ülenurme Muusikakooli õppemaksu kehtestamine".

  § 3.   Määrus jõustub 1. septembril 2023. a.

  Aivar Aleksejev
  volikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json