Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määruse nr 11 ”Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks" muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2023, 2

Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määruse nr 11 ”Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks" muutmine

Vastu võetud 28.02.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määruses nr 11 ”Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks“ paragrahvi 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) kuni 24 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 23 eurot/m2 kohta kuus ning üle 24 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 15 eurot/m2 kohta kuus;“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json