Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2023, 4

Viru-Nigula valla 2023. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.02.2023 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Viru-Nigula valla 2023. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Lubada vallavalitsusel võtta 2023. aasta investeeringute omaosaluse katteks laenu mahus kuni 1 703 800 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada vallavanemat sõlmima vastavat lepingut.

§ 3.   Määruse rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Allar Aron
vallavolikogu aseesimees

Lisa Viru-Nigula valla 2023. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json