Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mäksa valla 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Mäksa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2015, 1

Mäksa valla 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 23.03.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõige 1 punkti 1, § 38 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Mäksa valla 2015. aasta eelarve


Võtta vastu Mäksa valla 2015. aasta eelarve vastavalt Lisale:

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanurist 2015.a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Möller
volikogu esimees

Lisa 1 Mäksa valla 2015. aasta eelarve

Lisa 2 Mäksa valla 2015. aasta eelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json