Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kadrina valla 2015. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Kadrina valla 2015. aasta lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2015, 3

Kadrina valla 2015. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 25.03.2015 nr 31

Määrus kehtestataks lähtudes Vabariigi Valitsuse 2015. aasta 12. veebruari korraldusest nr 64 ”Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2015. aastal” ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 26 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määrusega muudetakse 2015. aasta 28. jaanuari määrusega nr 28 ”Kadrina valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine ” vastuvõetud eelarve tulusid ja kulusid vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

Lisa 2015 lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json