Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Kihelkonna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2015, 5

Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 27.03.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 alusel.

§ 1.   Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve

  Kinnitada Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulud kokku summas 936 639 eurot.
  2) põhitegevuse kulud kokku summas 935 070 eurot.
  3) investeerimistegevus kokku summas - 9 020 eurot.
  4) finantseerimistegevus kokku summas -16 940 eurot.
  5) likviidsete varade muutus kokku summas - 24 391 eurot.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2015.a.

Karl Teär
Vallavolikogu aseesimees

Lisa Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve

Lisa Kihelkonna valla 2015. aasta eelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json