Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2015. aasta lisaeelarve

Viimsi valla 2015. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2015, 15

  Viimsi valla 2015. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 31.03.2015 nr 7

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõigete 1 ja 3, „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõige 1 punkti 1 ning „Viimsi valla põhimääruse“ § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2015. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Priit Robas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Viimsi valla 2015.a lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json