HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha maksumuse kinnitamine Tamsalu valla haridusasutustes 2015. aastaks

Õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha maksumuse kinnitamine Tamsalu valla haridusasutustes 2015. aastaks - sisukord
  Väljaandja:Tamsalu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2015, 17

  Õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha maksumuse kinnitamine Tamsalu valla haridusasutustes 2015. aastaks

  Vastu võetud 31.03.2015 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 4, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 7 ja Tamsalu Vallavolikogu 18.03.2015. a määruse nr 3 “Tamsalu valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine” alusel.

  § 1.   Kinnitada alates 01. jaanuarist 2015.a Tamsalu valla munitsipaalüldhariduskoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta 2015. eelarveaastal alljärgnevalt:
  1) Tamsalu Gümnaasium 76.- eurot/kuus;
  2) Vajangu Põhikool 222.- eurot/kuus.

  § 2.   Kinnitada alates 01. jaanuarist 2015.a Tamsalu valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 2015. eelarveaastal alljärgnevalt:
  1) Tamsalu Lasteaed Krõll 240.- eurot/kuus;
  2) Tamsalu Sääse Lasteaed 294.- eurot/kuus;
  3) Vajangu Põhikooli lasteaiarühm 246.- eurot/kuus.

  § 3.   Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2015. a.

  Toomas Uudeberg
  Vallavanem

  Elvi Astok
  Vallasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json