Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Taheva valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

Taheva valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Taheva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2015, 22

  Taheva valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 27.03.2015 nr 2

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Taheva valla põhimääruse § 42 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Taheva valla 2015. aasta eelarve vastavalt Lisale 1.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

  Hille Tamman
  Volikogu esimees

  Lisa Taheva valla 2015. aasta eelarve

  Lisa Seletuskiri Taheva valla 2015. aasta eelarve juurde

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json