ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2015 – 2026 kinnitamine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2015, 28

Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2015 – 2026 kinnitamine

Vastu võetud 30.03.2015 nr 2

Lähtudes Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lg-st 1 Vormsi Vallavolikogu
määrab:

1. Kinnitada Vormsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kuni aastani 2026 (lisatud).
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa 1 Vormsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava

Lisa 2  Hullo reoveekogumisala kaart

Lisa 3  Hullo ÜVK ala kaart I

Lisa 4  Hullo ÜVK ala kaart II

Lisa 5  Hullo ÜVK ala kaart III

Lisa 6  Hullo ÜVK ala kaart IV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json