Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel antud Keila linnavolikogu määruste preambulite muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 18

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel antud Keila linnavolikogu määruste preambulite muutmine

Vastu võetud 29.03.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 41 lõike 1, § 108 alusel.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 27.01.2015 määruse nr 2 "Eralapsehoiuteenuse toetamise kord" muutmine


Määruse preambulit muudetakse alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1, § 27 lõigete 3 ja 4 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 108 alusel.“.

§ 2.   Keila Linnavolikogu 30.01.2007 määruse nr 3 "Keila linna omandis olevate eluruumide kasutamise kord" muutmine


Määruse preambulit muudetakse alljärgnevalt:
„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 41 lõike 1 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.“.

Tanel Mõistus
Keila Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json