HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2021 kinnitamine

Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2021 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2017, 1

  Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2021 kinnitamine

  Vastu võetud 30.03.2017 nr 2

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 67 alusel

  § 1.   Kinnitada Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2017 kuni 2021 (juurde lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 25.septembri 2014.a. määrus nr 9 „Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2015-2017 kinnitamine“

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 4.   Määrust rakendatakse alates 10.04.2017.a.

  Kairi Kell
  volikogu aseesimees

  Lisa Mehikoorma Põhikooli arengukava aastateks 2017-2021

  /otsingu_soovitused.json