Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanimede määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2018, 53

Kohanimede määramise kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel ning arvestades kohanimeseaduse § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning § 6 lg 8.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kohanimede määramise kord sätestab Pärnu Linnavalitsuse pädevuse kohanimede määramisel ja kohanime määramise eelnõu avalikustamise korra Pärnu linnas.

§ 2.   Linnavalitsuse pädevus

  Pärnu Linnavalitsuse pädevuses on:
  1) kohanime määramine Pärnu linna teele, tänavale, väikekohale, ühissõidukipeatusele ja maaüksusele ning nende kohanimede muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
  2) arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse või ministri määratavate kohanimede kohta Pärnu linnas.

§ 3.   Kohanime avalikustamine

  Kohanime määramise eelnõu avalikustatakse kohalikus ajalehes ja Pärnu linna veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

§ 4.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavolikogu 20. veebruari 2003 määrus nr 13 “Pärnu linna kohanimede registri pidamise põhimäärus”;
  2) Pärnu Linnavolikogu 16. detsembri 2004 määrus nr 32 „Kohanime määramise kord“;
  3) Paikuse Vallavolikogu 16. jaanuari 2006 määrus nr 4 „Kohanimede määramise kord“;
  4) Audru Vallavolikogu 8. aprilli 2010 määrus nr 18 „Kohanime määramise korra kehtestamine“.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json