Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2021, 2

Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.03.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 452 lõigete 1 ja 5 alusel.

§ 1.   Lääne-Harju Vallavolikogu 17.12.2019 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord“ paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

  „(4) Lääne-Harju Vallavalitsusel on erandkorras ja põhjendatud juhtudel õigus teha otsustusi käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud teenuse toetuse määra ja käesoleva määruse paragrahvi lõikes 2 nimetatud teenuse kasutamise kohta.“.

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. märtsist 2021.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json