Teksti suurus:

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 33 “Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2021, 3

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 33 “Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 31.03.2021 nr 107

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määrus nr 33 „“Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine“ muudetakse ja täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:
„§ 11. Vabastada vanemad linna koolieelse lasteasutuse lapsevanema osalustasu maksmise kohustusest alates 11.03.2021- 30.04.2021.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Objartel
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json