HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine

Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2021, 7

  Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine

  Vastu võetud 21.03.2018 nr 33
  RT IV, 31.03.2018, 15
  jõustumine 03.04.2018

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  31.03.2020RT IV, 03.04.2020, 3206.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020.
  31.03.2021RT IV, 07.04.2021, 310.04.2021

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Kehtestada Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu (majandamiskulude ja personalikulude vanemate poolt kaetav osa) määraks 5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ühe lapse kohta.

  § 2.   Vabastada lapsevanemad osalustasu määrast osaliselt alljärgnevatel asjaoludel:

    (1) ühest perest pärit lasteaia kohta kasutava teise lapse eest 20% ulatuses osalustasu määrast;

    (2) ühest perest pärit lasteaia kohta kasutava kolmanda ja järgmiste laste eest 30% osalustasu määrast.

  § 3.   Osalustasu makstakse 12 kuu eest aastas kord kuus. Lapse puudumine lasteaias ei vabasta osalustasu maksmisest.

  § 4.   Osalustasu tasub lapsevanem või hooldaja esitatud arve alusel Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arvelduskontole jooksva kalendrikuu 15. kuupäevaks, näidates selgituses lapse nime, kelle kulude eest tasumine toimus.

  § 5.   Osalustasu tasumata jätmise korral kahel järjestikusel kalendrikuul tehakse lapsevanemale või hooldajale lasteaia direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

  § 6.   Osalustasu võlgnevuse korral üle kolme kalendrikuu kustutatakse laps lasteaia nimekirjast. Lapsevanem või hooldaja on kohustatud tasuma võlgnevuse.

  § 7.   Koolieelse asutuse toitlustamise kulusid kaetakse Narva-Jõesuu linna eelarvest.

  § 8.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 9.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  § 10.   Määrus rakendub alates 01.04.2018.

  § 101.   Vabastada vanemad linna koolieelse lasteasutuse lapsevanema osalustasu maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorra lõpetamiseni

  [RT IV, 03.04.2020, 32 - jõust. 06.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020.]

  § 11.   Vabastada vanemad linna koolieelse lasteasutuse lapsevanema osalustasu maksmise kohustusest alates 11.03.2021- 30.04.2021.

  [RT IV, 07.04.2021, 3 - jõust. 10.04.2021]

  /otsingu_soovitused.json