Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Märjamaa valla 2021. aasta eelarve I lisaalaeelarve

Märjamaa valla 2021. aasta eelarve I lisaalaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2021, 11

  Märjamaa valla 2021. aasta eelarve I lisaalaeelarve

  Vastu võetud 23.03.2021 nr 5

  Määrus kehtestatakse Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 32 „Märjamaa valla finantsjuhtimise kord“ § 9, Märjamaa Vallavolikogu 16.03.2021 määruse nr 115 „Märjamaa valla 2021. aasta eelarve I lisaeelarve“ ning Märjamaa Vallavalitsuse 20.01.2021 määruse nr 2-1.1/1 „Märjamaa valla 2021. aasta alaeelarved“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Märjamaa valla 2021. aasta eelarve I lisaalaeelarve määruse lisana.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

  Meelis Välis
  vallavanem

  Maigi Linna
  vallasekretär

  Lisa Alaleealrve

  /otsingu_soovitused.json