SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.06.2023, 34

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 22
RT IV, 27.12.2017, 3
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2018RT IV, 02.02.2018, 905.02.2018, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018
22.02.2018RT IV, 03.03.2018, 306.03.2018, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018
27.09.2018RT IV, 04.10.2018, 2207.10.2018
26.03.2020RT IV, 03.04.2020, 606.04.2020
26.11.2020RT IV, 04.12.2020, 207.12.2020, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2021
30.12.2021RT IV, 08.01.2022, 1611.01.2022, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2022
27.01.2022RT IV, 08.02.2022, 211.02.2022, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2022
31.03.2022RT IV, 07.04.2022, 1710.04.2022, rakendatakse alates 1. aprillist 2022
29.12.2022RT IV, 06.01.2023, 509.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023
25.05.2023RT IV, 06.06.2023, 901.07.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Toetuste määrad

  Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärad ja muude toetuste suurused on järgmised:
  1) sünnitoetuse täismäär 320 eurot;
  2) matusetoetus 250 eurot;
  3) esmakordselt koolimineva lapse toetus 160 eurot;
  4) hoolduspere toetus 240 eurot kuus;
  5) koduse lapse toetus 160 eurot kuus, v.a juulikuu;
[RT IV, 08.01.2022, 16 - jõust. 11.01.2022, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2022]
  6) tugitoetus 55 eurot aastas;
[RT IV, 08.02.2022, 2 - jõust. 11.02.2022, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2022]
  7) terviseabi toetus kuni 440 eurot aastas;
[RT IV, 06.01.2023, 5 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023]
  8) puudega lapse ravimitoetus kuni 180 eurot aastas;
[RT IV, 04.10.2018, 22 - jõust. 07.10.2018]
  9) [kehtetu - RT IV, 06.01.2023, 5 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023]
  10) viipekeele tõlketeenuse toetus kuni 500 eurot aastas;
  11) puudega isiku transporditoetus kuni 150 eurot aastas;
[RT IV, 07.04.2022, 17 - jõust. 10.04.2022, rakendatakse alates 1. aprillist 2022]
  12) transporditoetus puudega lapsele, kui vahemaa koolist või lasteaiast koju on alla 10 km, 100 eurot kuus;
[RT IV, 07.04.2022, 17 - jõust. 10.04.2022, rakendatakse alates 1. aprillist 2022]
  13) transporditoetus puudega lapsele, kui vahemaa koolist või lasteaiast koju on 10 või enam km, 200 eurot kuus;
[RT IV, 07.04.2022, 17 - jõust. 10.04.2022, rakendatakse alates 1. aprillist 2022]
  14) eestkostetava toetus 250 eurot aastas;
  15)
[kehtetu- RT IV, 06.06.2023, 9 - jõust. 01.07.2023]
  16) lasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetusena eritoidu kulude hüvitis kuni 100 eurot kuus;
[RT IV, 06.01.2023, 5 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023]
  17) lapse ühekordne vajaduspõhine sotsiaaltoetus kuni 130 eurot aastas.
[RT IV, 02.02.2018, 9 - jõust. 05.02.2018, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018]
  18) lasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetusena lapsehoiuteenuse kohatasu hüvitis kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.
[RT IV, 06.01.2023, 5 - jõust. 09.01.2023, rakendatakse alates 1. jaanuarist 2023]
  19) [kehtetu - RT IV, 03.04.2020, 6 - jõust. 06.04.2020]

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Kinnitada Saue linnas 2017. aastal sündinud laste sünnitoetuse teise osa suuruseks 160 eurot. Sünnitoetuse teine osa makstakse lapsevanematele lapse üheaastaseks saamisel hiljemalt sünnipäevakuu viimaseks tööpäevaks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json