HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Jõgeva linna hariduse arengukava aastateks 2012-2016

Jõgeva linna hariduse arengukava aastateks 2012-2016 - sisukord
  Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2012, 11

  Jõgeva linna hariduse arengukava aastateks 2012-2016

  Vastu võetud 26.04.2012 nr 3

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 5 punkti 2, Jõgeva Linnavolikogu 28. juuni 2007. a määruse nr 1 „Jõgeva linna põhimäärus“ § 42 lõike 3 ja § 43 lõike 4 ning Jõgeva Linnavolikogu 22. veebruari 2011. a otsuse nr 14 „Jõgeva linna arengukava aastani 2020 muutmine ja uue redaktsiooni vastuvõtmine” alusel.

  § 1.  Võtta vastu Jõgeva linna hariduse arengukava aastateks 2012-2016 vastavalt lisale.

  § 2.  Jõgeva Linnavolikogu 6. märtsi 2008. a otsus nr 13 „Jõgeva linna ja Jõgeva valla ühise hariduse arengukava aastateks 2008-2012 vastuvõtmine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub 10. mail 2012. a.

  Meelis Pauklin
  Volikogu esimees

  Lisa Jõgeva linna hariduse arengukava aastateks 2012-2016