Teksti suurus:

Elva linna 2012. aasta eelarve

Elva linna 2012. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.09.2012
  Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2012, 14

  Elva linna 2012. aasta eelarve

  Vastu võetud 30.01.2012 nr 4
  RT IV, 30.04.2012, 45
  jõustumine 02.02.2012

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  30.04.2012RT IV, 07.05.2012, 1310.05.2012

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1; Elva linna põhimääruse § 48 lõige 13 alusel.

  § 1.  Kinnitada Elva linna 2012. aasta eelarve kogumahus 6 731 620 eurot vastavalt lisale 1.

  § 11.  Kinnitada Elva linna 2012. aasta I lisaeelarve kogumahus 321 724 eurot vastavalt lisale 1.

  [RT IV, 07.05.2012, 13 - jõust. 10.05.2012]

  § 2.  Kinnitada Elva linna 2012. aasta eelarves kassatagavara suuruseks 5 000 eurot.

  § 3.  Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2012.a linnavalitsuse tasandi eelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest ja seletuskirjast.

  § 31.  Elva Linnavalitsusel kinnitada Elva linna 2012. a linnavalitsuse tasandi lisaeelarve lähtudes volikogu poolt kinnitatud lisaeelarvest ja seletuskirjast.

  [RT IV, 07.05.2012, 13 - jõust. 10.05.2012]

  § 4.  Lubada Elva Linnavalitsusel kasutada Elva linna eelarve reservfondi ettenägemata kulude katmiseks igakordselt kuni 2 000 (kaks tuhat) euro ulatuses.

  § 5.  Lubada Elva linnapeal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid tähtpäevade või sündmuste puhul ja erieesmärgilisi toetusi ning lisatasusid vastava asutuse eelarve vahenditest.

  § 6.  Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  § 7.  Määrus jõustub 02. veebruaril 2012. aastal.

  § 71.  Määrus koos lisaeelarvega jõustub 10. mail 2012.

  [RT IV, 07.05.2012, 13 - jõust. 10.05.2012]

  Lisa 1 Elva linna 2012.a eelarve

  Lisa Seletuskiri

  Lisa I  Lisaeelarve

  Lisa Seletuskiri lisaeeelarve juurde