Teksti suurus:

Saue valla 2013. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2013, 27

Saue valla 2013. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 25.04.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõike 3, Saue Vallavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 15 „Saue valla põhimäärus“ § 61 alusel

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Saue valla 2013. aasta lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Volituste andmine vallavalitsusele

  Saue vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

§ 3.  Määruse rakendamine

 (1) Määrus avalikustatakse ajalehes „Koduvald“ ja Saue valla veebilehel.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mati Tartu
Saue Vallavolikogu esimees

Lisa 2013. aasta Saue valla lisaeelarve