Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Ühissõidukipeatusele nime määramine

Ühissõidukipeatusele nime määramine - sisukord
  Väljaandja:Tõlliste Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2013, 36

  Ühissõidukipeatusele nime määramine

  Vastu võetud 21.04.2010 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 4 ja Tõlliste Vallavolikogu 24. märtsi 2008. a määruse nr 7 „„Kohanimeseadusega“ kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine“ alusel.

  § 1.  Määrata Tõlliste külas Tõlliste-Uniküla-Õruste kõrvalmaanteel (tee number 23123) asuva ühissõidukipeatuse nimeks Kahuski (asukohaskeem lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 26. aprillil 2010. a.

  Madis Gross
  Vallavanem

  Eve Eisen
  Vallasekretär

  Lisa  Ühissõidukipeatuse asukohaskeem