Teksti suurus:

Sihtotstarbelised eraldised Karksi valla 2013. aasta eelarvesse

Väljaandja:Karksi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2013, 43

Sihtotstarbelised eraldised Karksi valla 2013. aasta eelarvesse

Vastu võetud 22.04.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 4 punkt 4 ja Karksi valla põhimääruse § 46 lõike 4 alusel.

§ 1.   Karksi valla 2013. aasta eelarvet muudetakse ja lisatakse sihtotstarbeliste eraldistena eelarvesse 38 321 eurot.

§ 2.   Karksi valla 2013. aasta eelarve tulusid ja kulusid suurendatakse 38 321 euro võrra vastavalt lisale.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Vallavanem

Inge Dobrus
Vallasekretär

Lisa Sihtotstarbelised eraldised Karksi valla 2013. aasta eelarvesse

/otsingu_soovitused.json