ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord

Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord - sisukord
  Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.09.2005
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2013, 46

  Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord

  Vastu võetud 19.09.2005 nr 15
  jõustumine 23.09.2005

  Kaugkütteseaduse 9. paragrahvi 3. lõike alusel Paikuse Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Kehtestada valla haldusterritooriumil müüdava soojuse piirhinna kehtestamisel alljärgnev kord:

    (1) Piirhinna kooskõlastab vallavalitsus soojusettevõtja kirjaliku taotluse alusel.

    (2) Soojusettevõtja esitab vallavalitsusele koos taotlusega soojuse hinna kalkulatsiooni ning selgitab ja põhjendab piirhinna moodustamise aluseid kirjalikult, vallavalitsuse nõudmisel ka vallavalitsuse istungil suuliselt.

    (3) Vallavalitsus teeb piirhinna kooskõlastamise kohta otsuse kahe nädala jooksul, arvates nõuetekohase hinnataotluse saamisest.

    (4) Soojusettevõtjast mittesõltuvate soojuse hinnakomponentide nagu näiteks kütuse hind, elektrienergia hind jne, muutumisel arvutatakse soojuse piirhind hinnavalemi alusel, kasutatdes hinnategurit.

    (5) Hinnavalemi kooskõlastab vallavalitsus kuni kolmeks aastaks.

    (6) Kooskõlastatud hinnavalemi alusel arvutatud piirhinna kooskõlastamise kohta teeb vallavalitsus otsuse kümne tööpäeva jooksul, arvates nõuetekohase hinnataotluse saamisest.

    (7) Vallavalitsusega kooskõlastatud soojuse hinda võib soojusettevõtja rakendada vallavalitsuse otsuse tegemisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

  § 2.   Määrus jõustub 23. septembril 2005.

  Hans Sibrits
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json