Teksti suurus:

Martna Lasteaia arengukava kinnitamine

Martna Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2013, 81

  Martna Lasteaia arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 25.04.2013 nr 89

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 alusel.

  § 1.  Kinnitada Martna Lasteaia arengukava aastateks 2013-2015, vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Hardi Rehkalt
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna Lasteaia arengukava 2013-2015