ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Väike-Maarja vallale kuuluvate eluruumide üürimäärade kehtestamine

Väike-Maarja vallale kuuluvate eluruumide üürimäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2016, 16

Väike-Maarja vallale kuuluvate eluruumide üürimäärade kehtestamine

Vastu võetud 27.04.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 29.09.2011 määruse nr 17 „Vallavara valitsemise kord“ § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.  Väike-Maarja vallale kuuluvate eluruumide üürimäärade kehtestamine

  Kehtestada Väike-Maarja valla omandis olevate eluruumide üürimäärad alljärgnevalt:
 1) sotsiaalkorterid vahemikus 0,40 kuni 1,60 eurot/m²;
 2) ameti- ja kinnisvarakorterid vahemikus 0,75 kuni 2,10 eurot/m².

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.07.2016.

Indrek Kesküla
vallavanem

Peeter Rahnik
jurist-nõunik