Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamine

Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2016, 17

Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamine

Vastu võetud 28.04.2016 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse arengukava kinnitamine

  Kinnitada Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse arengukava vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa Väike-Maarja esmatasandi tervisekeskuse arengukava

/otsingu_soovitused.json