Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2016, 18

  Sotsiaalhoolekande seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

  Vastu võetud 21.04.2016 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

  § 1.  Delegeerida sotsiaalhoolekande seaduses kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete, välja arvatud § 14 ja § 133 lg 6, täitmine Laimjala Vallavalitsusele.

  § 2.  Delegeerida lastekaitseseaduses kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete, välja arvatud § 17 lg 1 p 1, täitmine Laimjala Vallavalitsusele.

  § 3.  Laimjala Vallavalitsusele on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on määruse § 1 ja § 2 nimetatud ülesannete täitmine.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aarne Lember
  volikogu esimees