Teksti suurus:

Viru-Nigula Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 47 „Viru-Nigula valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2019, 11

Viru-Nigula Vallavolikogu 27.12.2018 määruse nr 47 „Viru-Nigula valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 25.04.2019 nr 56

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, noorsootöö seaduse § 151 lõike 1, § 152 ja Viru-Nigula Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 4 „Viru-Nigula valla arengukava, valdkondlike ja piirkondlike ning hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord“ § 6 lõike 3, lõike 5 ja lõike 7 alusel.

§ 1.  Muuta Viru-Nigula Vallavolikogu 27.12.2018 määrust nr 47 „Viru-Nigula valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava kinnitamine“ asendades määruse lisaks olev huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava uue lisaga.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

Lisa Viru-Nigula valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava