Teksti suurus:

Vormsi Vallavalitsuse 2010. aasta 1. novembri määruse nr 7 „Vormsi Rahvamaja kasutamise kord“ muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2019, 16

Vormsi Vallavalitsuse 2010. aasta 1. novembri määruse nr 7 „Vormsi Rahvamaja kasutamise kord“ muutmine

Vastu võetud 23.04.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ja Vormsi Vallavolikogu 2006. aasta 15. detsembri määruse nr 9 Vallavara valitsemise kord paragrahvi 22 alusel.

§ 1.   Vormsi Vallavalitsuse 2010. aasta 1. novembri määruse nr 7 Vormsi Rahvamaja kasutamise kord muutmine

  (1) § 1 lg 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Rahvamaja on Vormsi Vallavalitsuse (edaspidi nimetatud Vallavalitsus) poolt hallatav kultuuri- ja meelelahutusüritusteks, ühistegevusteks, koosviibimisteks, koolitustegevuseks ning koosolekuteks/nõupidamisteks jne (edaspidi nimetatud üldnimetusega Üritus) mõeldud hoone, mille kasutamist korraldab Vallavalitsus.

  (2) § 2 lg 2 p 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
esimese tunni hind on 30 eurot, iga järgmise tunni hind 15 eurot.

  (3) § 2 lg 2 p 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
Rahvamaja inventari ja vahendite väljarentimise otsustab vallavanem või tema poolt volitatud isik (edaspidi nimetatud vallavalitsuse esindaja).

  (4) § 2 lg 3 muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:
Vormsi elanikele suunatud ürituste, ühistegevuste ja ringide läbiviimiseks võib eelnevalt kooskõlastatult anda rahvamaja ruume kasutusse hinnakirja rakendamata.

  (5) § 2 lg 4 muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:
Rahvamaja kasutamine kooskõlastatakse vallavalitsuse esindajaga, kes peab arvestust ruumide kasutamise üle ning korraldab ruumide üleandmise ja vastuvõtmise.

  (6) § 2 lg 8 muudetakse ja sõnatatakse järgmiselt:
Rahvamaja kasutaja käitub ruumides vastavalt kehtestatud ruumide kasutamise eeskirjale. Eeskirja kinnitab Rahvamaja eest vastutav isik.

  (7) Lisatakse § 21:
§ 21 Noortetoa kasutamine
(1) Tehnika ja inventari väljarentimise puhul sõlmitakse kasutusleping. Väiksema väärtusega esemeid (mängud jms) võib anda kasutusse kokkuleppel.
(2) Noortetoa rentimise hind on 10 eurot tund.
(3) Noortetoa rendihinda võib Vormsi elanikele mitte rakendada, kui noortetuba ja rahvamaja tehakse peale kasutamist korda.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Sarapuu
Vallavanem

Eidi Leht
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json