Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019 – 2022 kinnitamine

Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019 – 2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2019, 17

  Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019 – 2022 kinnitamine

  Vastu võetud 29.04.2019 nr 57

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2019 – 2022 vastavalt määruse lisale nr 1.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 28.02.2018 määrus nr 9 „Tapa valla teede ja tänavate teehoiukava aastateks 2018 – 2021 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Maksim Butšenkov
  vallavolikogu esimees

  Lisa Teehoiukava 2019-2022

  Lisa Teehoiukava tabelite lisa 1 Kruusatäitetööd 2019

  /otsingu_soovitused.json