Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 07.05.2019, 38

  Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine

  Vastu võetud 30.04.2019 nr 70

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 1 vastavalt määruse lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Dmitri Dmitrijev
  vallavolikogu esimees

  Lisa  Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 1